Realizacja i montaż ścian mobilnych wymaga przeprowadzenia kilku etapów, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ściany oraz jej bezpieczeństwo. Oto główne etapy montażu ścian mobilnych:


  1. Pomiar i projektowanie - pierwszym etapem jest dokładny pomiar pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana ściana mobilna. Na podstawie tych pomiarów zostaje wykonany projekt ściany, który uwzględnia wymagania dotyczące funkcjonalności, estetyki, a także wymagania dotyczące izolacji akustycznej. W tej fazie ustalane są również miejsca, w których zostaną zamocowane szyny, na których będzie poruszać się ściana mobilna.
  2. Produkcja - w oparciu o projekt, wykonawca produkuje elementy ściany mobilnej. Proces produkcji zależy od rodzaju ściany, ale zazwyczaj składa się z obróbki płyt, wycinania otworów pod drzwi i okna, a także przygotowania szyn, po których będzie przemieszczać się ściana.
  3. Montaż szyn - kolejnym etapem jest zamontowanie szyn, na których będzie poruszać się ściana mobilna. Szyny muszą być mocno przymocowane do podłogi i sufitu, co zapewni stabilność całej konstrukcji.
  4. Montaż ściany - po zamontowaniu szyn, następuje montaż ściany. Każdy panel ściany jest podnoszony i przymocowywany do szyn. W przypadku większych ścian, może to wymagać zaangażowania większej liczby osób lub użycia specjalistycznego sprzętu.
  5. Regulacja i testowanie - po zamontowaniu ściany, należy dokładnie ją wyregulować i przetestować jej funkcjonalność. Wszystkie elementy powinny działać prawidłowo, a ściana powinna być stabilna i bezpieczna w użytkowaniu.
  6. Wykończenie - po zamontowaniu ściany, przystępuje się do jej wykończenia. Elementy ściany są pokrywane materiałami wykończeniowymi, takimi jak farby, tapety, panele, co pozwala na dostosowanie jej do wystroju wnętrza.


Montaż ścian mobilnych to proces skomplikowany, pracochłonny składający się z kilku etapów. Pomiar i projektowanie, produkcja, montaż szyn, montaż ściany, regulacja i testowanie oraz wykończenie są głównymi etapami, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ściany oraz jej bezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę na jakość wykonania oraz doświadczenie firmy zajmującej się montażem, co pozwoli na uzyskanie najlepszego efektu końcowego.

Szczegółowych informacji nt montażu udzieli Państwu nasz dział techniczny.