Mecenat sztuki to forma wsparcia artystów i ich dzieł, realizowana przez osoby prywatne lub instytucje. Firmy coraz częściej decydują się na mecenasowanie sztuki, aby wyróżnić się na tle konkurencji, budować pozytywny wizerunek i angażować się w społeczność.


Mecenat sztuki to forma sponsoringu, która wykracza poza zwykłe cele marketingowe. To inwestycja w kulturę, która przyczynia się do rozwoju sztuki oraz otwiera firmę na wartości społeczne. Działania takie mają na celu budowanie pozytywnych relacji z artystami oraz z lokalnymi społecznościami, co przyczynia się do popularyzacji kultury i wzbogacenia życia kulturalnego regionu.

Marka LOEVE decydując się na mecenasowanie sztuki wyróżnia się się na tle konkurencji, budując pozytywny wizerunek i angażując się w społeczność. 

Kolejną zaletą mecenatu sztuki jest możliwość nawiązania współpracy z artystami, którzy często są twórcami innowacyjnych projektów. Współpraca ta może prowadzić do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na jakość oferowanych przez firmę produktów i usług.

Mecenat sztuki przyczynia się również do zwiększenia atrakcyjności miejsca pracy dla pracowników, którzy odczuwają dumę i satysfakcję z związania z firmą, która działa na rzecz kultury i sztuki. Firmy mogą również wykorzystać projekty artystyczne jako narzędzie budowania relacji z klientami, organizując eventy z udziałem artystów.

Mecenat sztuki to działanie, które przynosi korzyści zarówno firmie, jak i środowisku artystycznemu i społeczeństwu. Firmy, które zdecydują się na takie działania, nie tylko przyczynią się do rozwoju kultury i sztuki, ale również zyskają na wizerunku, zwiększą atrakcyjność miejsca pracy oraz nawiążą cenne kontakty biznesowe.

W roku 2023 wspieramy Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin IPBL 2023. Obecnie jest to najbardziej znaczące wydarzenie związane ze sztuką plakatu w Polsce. Każda z edycji gromadzi kilka tysięcy uczestników z całego świata, skupionych wokół sztuki plakatu, sztuki projektowania i typografii.